Antimateria är den absoluta motsatsen till materia. Materia är det som allting på jorden och i universum är skapat av, och Antimateria är dess raka motsats. Antimateria består utav antipartiklar i form av antiatomer, tillskillnad från materia som består utav atomer. Antimateria har dock samma fysikaliska egenskaper som materia.

Antimateria och materia måste hållas åtskilda för att inte förinta varandra, och det är därför som antimateria inte finns naturligt i någon mängd i universum. Vid Big Bang sägs det ha varit lika stora delar antimateria och materia, men där senare processer har lett till materians dominans.

Antimateria har framställts i små mängder vid laborationer