Gammastrålning är elektromagnetiskt strålning med kort våglängd. Strålningen är joniserande och är väldigt skadlig för människor, vanliga resultat av för lång exponering av gammastrålning är cancer. Strålningen opererar på en väldigt kort våglängd på runt 0,001 nanometer, jämförelsevis har synbart ljus en våglängd mellan 400-700 nanometer.

Gammastrålning är radioaktiv, och är den mest genomträngande formen av radioaktivstrålning. För att stoppa gammastrålning krävs bly eller tjock betong. Gammastrålningen upptäcktes år 1900 av den franska kemisten och fysikern Paul Ullrich Villard medan han studerade uran. Gammastrålning har flera användningsområden, bla inom sterilisering och röntgen.