Kung Salomon är en biblisk person som var kung över Israel och Juda. Salomon var son till Kung David och Batseba, och var den tredje och sista kungen över det enade israeliska riket. Han regerade i 40 år och han prisas i Gamla testamentets skrifter för sin vishet och det var Salomons som fick genomföra sin fars planer på att bygga templet i Jerusalem.

Ett antal uttryck har uppkommit från Salomon, t.ex. en salomonisk dom som är en fyndig och rättvis dom. Även uttrycket salomonisk rättvisa härstammar från Salomon, det är att på ett drastiskt sätt nå fram till ett rättvist beslut.