Sveriges strategi under andra världskriget var att hålla landet utanför kriget. Sverige förklarade sig därför neutralit gentemot de stridande parterna, men det var osäkert vid krigsutbrott 1939. Trots att 20 länder förklarade sig neutrala vid krigets början så var det endast 8 stycken som kunde upperätthålla denna neutralitet genom kriget.

Det fanns flera anledningar till varför Sverige inte blev indraget i kriget. Bl.a. hade Sverige förhållit sig neutralt under en lång tid i internationella konflikter. En annan viktig faktor var de eftergifter Sveriges regering gjorde till Tyskland, som fick transportera trupper genom Sverige.