Ädelgaser är grundämnena i grupp 18 i det periodiska systemet. Gemensamt för ädelgaserna är att de är i gasform vid rumstemperatur, vilket inom kemin är 25 grader celsius. De grundämnen som betecknas som ädelgaser är xenon, neon, helium, argon, krypton, radon och ununoctium. Dessa grundämnen är färg-, lukt- och smaklösa, samt svårantändliga vid normala förhållanden.

Namnet ädelgas syftar på att man ursprungligen trodde att gaserna inte kunde reagera med något annat ämne eftersom deras yttersta elektronskal var fullt. På senare tid har dock forskare lyckats tvinga ädelgaser till kemisk förening med andra ämnen genom experiment.