Hafnium är ett metalliskt grundämne, betecknat Hf, med atomnummer 72. Hafnium är grå metalliskt till utseendet och utvinns ur zirkoniummineraler. Grundämnets användningsområden är många, t.ex. finns hafnium i radiorör och glödlampor.Namnet hafnium kommer från det latinska ordet för Köpenhamn, Hafnia, där grundämnet upptäcktes 1923 av Dirk Coster och George de Hevesy.

Hafnium absorberar neutroner bra och användes därför i vissa kärnkraftverk för att stoppa neutroner. En legering baserad på hafnium är en stark kandidat att användas vid tillverkning av datorchip som processorer. Idag används kisel men en hafnium baserad legering fungerar som en bättre isolator.