Mustafa Kemal Atatürk var Turkiets första president. Atatürk föddes 19 maj 1881 i Selânik i dåvarande Osmanska riket. År 1893 började han i militärskola. I skolan kallade hans matematiklärare honom enligt uppgift Kemal, som betyder “fullkomlig”, vilket blev hans mellannamn.

Atatürk hade en framgångsrik karriär som militär och blev slutligen president för Turkiet den 29 oktober 1923, ett embäte han hade fram till sin död 1938. Han genomförde flertalet reformationer för att modernisera riket och omvandla det till ett västligt och sekulärt land. Än idag Kemal Atatürk en symbol för det morderna Turkiet.