Tvättbjörnar är ett släkte av halvbjörnar. En tvättbjörn är ett litet djur, cirka 65cm lång med 25 cm lång svans. Djuret kan kännas igen av ansiktet, som påminner om en mask. Tvättbjörnar lever i Nord- och Centralamerika, där de har funnits i över 25 miljoner år. De är smarta djur med stor förmåga att anpassa sig och överleva.

Den genomsnittliga tvättbjörnen blir 2-3år gammal, men det finns djur som blivit 20 år i fångenskap. Djurets naturliga föda är fisk, grodor, kräfter m.m. men det är inte ovanligt att de söker föda i soptunnor i bebyggda områden.