Voyagerprogrammet är ett NASA-program för utforskning av Saturnus och Jupiter. Programmet resulterade i att två rymdsonder, Voyager 1 och Voyager 2 sköts upp den 5 september respektive 20 augusti, 1977. Syftet med programmet var att utforska Jupiter och Saturnus, samt rymden mellan planeterna.

De två rymdsonderna är identiska med varandra, och befinner sig på gigantiska avstånd från Jorden. Voyager 1 är det föremål, som människan skapat, som är längst ifrån jorden, och den befinner sig cirka 3 miljarder kilometer före Voyager 2. Voyager 1 är ofattbara 15,8 miljarder kilometer från solen, och det tar ca 14 timmar innan en signal som färdas med ljusets hastighet kommer fram.