Yggdrasil är ett speciellt träd i den nordiska mytologin. Yggdrasil kallas även Världsträdet, och har en central roll i myterna. Trädet är placerat i mitten av världen och under den finns den heligaste platsen där gudarna samlas till ting. Yggdrasil har tre rötter, den första till Midgård och Asgård, människornas och gudarnas hemvist. Den andra går till jättarnas hemvist, utgård, och den tredje till Hel, underjorden.

Namnet Yggdrasil betyder ungefär “den förskräcklige stormgudens häst”, av Ygg som är ett binamn av Oden och isländskans drasil som betyder häst. Namnet har sitt ursprung i Odens offer för att lära sig runornas hemlighet, då han hängde sig själv i trädet och hängde där i nio dagar.