Svenska Dagbladet är en svensk morgontidning. Tidningen har en upplaga på ungefär 200 000 tidningar per dag och delas ut i större delen av landet. Svenska Dagbladet, förkortat SvD, är Sveriges tredje största abonnerande morgontidning. Det är den tidning, tillsammans med Skånska dagbladet, som får det största statliga presstödet i Sverige.

Svenska Dagbladet grundades 1884, och första numret kom ut den 18 december samma år. Det första numret innehöll bara en väderleksrapport och annonser. Från början var tidningen konservativ men intog efter 1897 en mer liberal hållning. Idag betecknar sig tidningens ledarsida som obunden moderat.