Norrland är Sveriges nordligaste och största landsdel. Det täcker in en area på ca. 260 000 kvadratkilometer och utgör 59 % av Sveriges yta. Norrland inhyser landskapen Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland. Trots storleken så inhyser Norrland bara 12 % av Sveriges befolkning, cirka 1 156 000 invånare.

Norrland är den enda landsdelen som inte grundar sig på någon folkgrupps utbredning, som Götaland (götar) och Svealand (svear) gör. Därför kan beteckningen “norrlänning” uppfattas som generaliserande och nedsättande, speciellt då inget liknande förekommer med befolkningen i Götaland och Svealand.