Kaspiska havet är en sjö på gränsen mellan Europa och Asien. Kaspiska havet är världens största insjö, med en yta på 386 000 kvadratkilometer; ungefär lika stort som Tyskland. Insjön befinner sig i Kaukasus, och gränsar till Ryssland, Azerbajdzan, Kazakstan, Turkmenistan och Iran. Kaspiska Havet är även Europas lägsta plats, 28 meter under havet.

Kaspiska havet har vid olika epoker torkat helt upp, för att återfyllas under våtare perioder. Enligt utgrävningar så har människan varit bosatt i området runt sjön i cirka 75 000 år. Kaspiska Havet är mycket rikt på naturtillgångar i form av petroleum och naturgas.