Pantheon är ett tempel i Rom. Byggnaden uppfördes av Marcus Vipsanius Agrippa runt 27 f.kr. templet restaurerades till dess nuvarande utseende 124 e.kr av kejsare Hadrianus. Templet byggdes till en början för den romerska mytologin men brukas sedan 600-talet som en kyrka inom katolicismen och har därför lyckats överleva och är idag en av få antika byggnader fortfarande i bruk.

Pantheons speciella formspråk med dess pelarstruktur har inspirerat många arkitekter, vilket har lett till att flertalet stadshus och universitet påminner om Pantheon. Templet har ett magnefikt kupoltak, i vilket det finns ett nio meter brett hål som släpper in ljus.